top of page
LMS.jpg

Stor Nyhet för MakeMyCourse, utveckling av nytt LMS! (2019-05-08)

MakeMyCourse introducerar ett nytt LMS (Learning Management System)

xpectum AB utvecklar ett kraftfullt LMS. Vilket innebär att det är enkelt att anpassa kurser och administration efter organisationens storlek och behov. Sätt på autopiloten och låt MakeMyCourse göra jobbet åt dig! Vi räknar med att lansering kommer ske under 2020. 

Några nyckelfunktioner

  • Registrering av flera kursdeltagare via listor 

  • SMS utskick till kursdeltagare

  • Skicka notifikationer till kursdeltagare (mail och/eller sms)

  • Automatiska påminnelser till kursdeltagare

  • Bygg egna kurspaket av flera olika e-kurser skapade i MakeMyCourse

  • Ny studiesida för alla kursdeltagare

  • Handledning kopplat till specifika kurser

  • Flera administratörsnivåer

  • Tillgång till API beskrivning 

bottom of page