top of page
STF_nyhetsbild.jpg

”Att utbilda och informera med hjälp av
e-utbildningar gör att vi når ut till fler anställda”

(2019-04-22)

Xpectum har genom åren arbetet tillsammans med STF. Samarbetet har fortsatt med utvecklingen av affärsområdet MakeMyCourse. 

 

STF grundades i Uppsala år 1885 och har alltid verkat för att främja turism i Sverige och hjälpa människor att upptäcka sitt land. STF är en ideell medlemsorganisation med fler än 238 000 medlemmar. Idag har STF över 300 boenden i Sverige, med vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från norr till söder. 

 

Anna, HR-chef på STF säger att samarbetet med xpectum har gett STF möjlighet att på ett hållbart och effektivt sätt utbilda och informera sin personal. ”Att utbilda och informera med hjälp av e-utbildningar gör att vi når ut till fler anställda” säger Anna. Hon säger vidare att de dessutom får en bra och enkel administration med bättre möjligheter till uppföljning.

 

Xpectum befinner sig i en spännande utvecklingsfas av affärsområdet MakeMyCourse och är glada att STF fortsätter sitt samarbete och vi är spända på att följa upp resultatet under nästa år. 

bottom of page